ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ระบบเครือข่าย

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ระบบเครือข่าย 


วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางกมลลักษณ์ ไตรจรัสพงษ์ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประชุม วิเคราะห์แนวทางแก้ไข ปัญหา ระบบเครือข่ายในอนาคต

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ