ประชุมMA ระบบE-licence 


วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประชุม แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบ e-LICENCE เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนที่ใช้บริการในอนาคตต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ