ประชุมIUU กับ กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประชุมIUU กับ กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference  กรมประมงเข้าร่วมประชุมกลุ่มสหภาพยุโรป โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณท่านอธิบดีกรมประมง กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมFMC ชั้น ๑ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ