เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2563 นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) และนักวิชาการประมง ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) ได้จัดทำผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบของการบรรยายจำนวน 2 เรื่อง และโปสเตอร์จำนวน 4 เรื่อง เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2563 โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมชมนิทรรศการในรูปแบบโปสเตอร์ของทางศูนย์วิจัยฯ ในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ