MSY ประจำเดือนมีนาคม 2566

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


MSY ประจำเดือนมีนาคม 2566 MSY ประจำเดือนมีนาคม 2566..คลิก

   เมื่อวันที่ 13-15,20 และ 21 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ออกปฏิบัติงาน 1. กิจกรรมประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืดด้วยการประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) ประจำเดือนมีนาคม โดยทำการวัดขนาดความยาว และชั่งน้ำหนักของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาซิวแก้ว ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว และปลากระมัง 2. กิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น้ำจากชาวประมง (logbook) โดยการเก็บสมุดบันทึกข้อมูลผลจับสัตว์น้ำในเขื่อนฯ 3. กิจกรรมศึกษาค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศในปลา (Gonadosomatic Index, GSI) จำนวน 5 ชนิด ภายในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตามกิจกรรมการติดตามประเมินผลมาตรการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ปล่อยกุ้ง บ้านดอนกอก บ้านภูเขาวง และหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 ปล่อยกุ้ง บ้านดอนกอก บ้านภูเขาวง และหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังห... จำนวนผู้อ่าน 195  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566   จำนวนผู้อ่าน 100 MSY ประจำเดือนมกราคม 2566 MSY ประจำเดือนมกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 87 MSY, Logbook, GSI ประจำเดือนธันวาคม 2565 MSY, Logbook, GSI ประจำเดือนธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 85 อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบ เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดของเครื่องมือประมง Hand-drawing Fishing Gears อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบ เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดของเครื่องมือป... จำนวนผู้อ่าน 64 ปล่อยกุ้ง บ้านโนนสวรรค์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 ปล่อยกุ้ง บ้านโนนสวรรค์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566  จำนวนผู้อ่าน 58 กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ... จำนวนผู้อ่าน 55 ปล่อยกุ้งโครงการพัฒนาห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2566 ปล่อยกุ้งโครงการพัฒนาห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2566  จำนวนผู้อ่าน 51 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกรามของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมโรงเพาะฟักกุ้งก้า... จำนวนผู้อ่าน 49 ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 130,000 ตัว  ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 130,000 ตัว   จำนวนผู้อ่าน 47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

    รายละเอียด 250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250  email  ifubonrat@gmail.com  โทรศัพท์ 043446109  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6