Logbook ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


Logbook ประจำเดือนมิถุนายน 2565     เมื่อวันที่ 21 ถึง 23 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยการประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ำจากการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดด้วยการวางสมุดปูม (Logbook) โดยทำการเก็บข้อมูลผลจับสัตว์น้ำจากแพปลาในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2565

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Logbook ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   210   Logbook ประจำเดือนมีนาคม 2565   173  ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำห้วยหลวงตอนล่าง ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยห...  135  ปล่อยกุ้งก้ามกราม บ้านท่าเรือ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น   126  MSY ประจำเดือนเมษายน 2565   116  โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (7)   106  ปล่อยกุ้งก้ามกราม หาดบางแสน2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น   105  ลงพื้นที่รับการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการประมงของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...  104  ปล่อยกุ้งก้ามกราม สถานีป้องกันไฟป่าภูเก้า-ภูพานคำ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำ...  98  สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ (กร่ำ) บ้านท่าเรือ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภ...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ