โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ครั้งที่ 3-2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ครั้งที่ 3-2564 

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2021-09-02  |   ข่าววันที่: 2021-09-02 |  อ่าน: 37 ครั้ง
 

   เมื่อวันที่ 29 ถึง 31 สิงหาคม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ดำเนินการศึกษาชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำเลยด้วยเครื่องมืออวนทับตลิ่ง ภายใต้โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชนิดสัตว์น้ำในแม่น้ำเลยก่อนการสร้างประตูระบายน้ำแล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากเครื่องมืออวนทับตลิ่งที่มีแนวโน้มได้รับผลระทบจากการก่อสร้างประตูระบายน้ำ อาทิ ปลาสนาก (Raiamas guttatus) ปลาหมากผาง (Tenualosa thibaudeaui) ปลาคางเบื้อน(Belodontichthys truncatus) เป็นต้น กลับมาอนุบาลที่ศูนย์วิจัยฯ เพื่อศึกษาพัฒนาการของสัตว์น้ำและหาแนวทางในการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำ หากพบว่าในแหล่งน้ำมีผลกระทบจากการก่อสร้างประตูระบายน้ำในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • กรมประมง ออกประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ.. (1,148)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำลำน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาดไฮ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู.. (919) ลดใช้ถุงพลาสติกในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (497) แจกหน้ากากอนามัย (COVID-19).. (486) โครงการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ของกรมประมงประจำปี 2563.. (481) พิธีเปิดใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (466) ปฏิบัติงาน MSY ประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (441) ประชุมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 .. (394) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2563.. (390) ย้ายพันธุ์สัตว์น้ำสู่บ้านใหม่ที่ปลอดภัย.. (367)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250