โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ครั้งที่ 3-2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ครั้งที่ 3-2564    เมื่อวันที่ 29 ถึง 31 สิงหาคม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ดำเนินการศึกษาชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำเลยด้วยเครื่องมืออวนทับตลิ่ง ภายใต้โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชนิดสัตว์น้ำในแม่น้ำเลยก่อนการสร้างประตูระบายน้ำแล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากเครื่องมืออวนทับตลิ่งที่มีแนวโน้มได้รับผลระทบจากการก่อสร้างประตูระบายน้ำ อาทิ ปลาสนาก (Raiamas guttatus) ปลาหมากผาง (Tenualosa thibaudeaui) ปลาคางเบื้อน(Belodontichthys truncatus) เป็นต้น กลับมาอนุบาลที่ศูนย์วิจัยฯ เพื่อศึกษาพัฒนาการของสัตว์น้ำและหาแนวทางในการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำ หากพบว่าในแหล่งน้ำมีผลกระทบจากการก่อสร้างประตูระบายน้ำในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ