MSY ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

MSY ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2021-09-02  |   ข่าววันที่: 2021-08-23 |  อ่าน: 28 ครั้ง
 

  เมื่อวันที่ 17 ถึง 20 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ำ (MSY) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนสิงหาคม โดยทำการวัดขนาดความยาว และชั่งน้ำหนักของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาซิวแก้ว ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว และปลากระมังภายในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมทั้งศึกษาการสืบพันธุ์ของปลาระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศในปลา (Gonadosomatic Index, GSI)  เมื่อวันที่ 17 ถึง 20 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ำ (MSY) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนสิงหาคม โดยทำการวัดขนาดความยาว และชั่งน้ำหนักของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาซิวแก้ว ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว และปลากระมังภายในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมทั้งศึกษาการสืบพันธุ์ของปลาระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศในปลา (Gonadosomatic Index, GSI)

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • กรมประมง ออกประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ.. (1,140)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำลำน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาดไฮ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู.. (912) ลดใช้ถุงพลาสติกในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (490) แจกหน้ากากอนามัย (COVID-19).. (480) โครงการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ของกรมประมงประจำปี 2563.. (477) พิธีเปิดใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (462) ปฏิบัติงาน MSY ประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (433) ประชุมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 .. (390) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2563.. (386) ย้ายพันธุ์สัตว์น้ำสู่บ้านใหม่ที่ปลอดภัย.. (363)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250