ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย     นายสมศักดิ์ ทองหุล ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น มอบหมายให้นายวรปรัชญ์ เหาะเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมผลิตสัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านโนนสวาง ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่แม่น้ำห้วยหลวง โดยมีนายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้กับชุมชน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ