โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ครั้งที่ 2-2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ครั้งที่ 2-2564    เมื่อวันที่ 19 ถึง 23 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนติดตามผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมงโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ลูกปลาวัยอ่อน แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน พร้อมทั้งได้ศึกษาระยะพัฒนาการของไข่สัตว์น้ำในแม่น้ำเลย ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ