MSY ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


MSY ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันที่ 15 ถึง 18 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ำ (MSY) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน โดยทำการวัดขนาดความยาว และชั่งน้ำหนักของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาซิวแก้ว ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว และปลากระมังภายในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง” ปี 2564 คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน โดยพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ปิดฤดูวางไข่ในวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2564 นี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ