ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 28 เมษายน 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 28 เมษายน 2564 

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2021-04-28  |   ข่าววันที่: 2021-04-28 |  อ่าน: 259 ครั้ง
 

              วันที่ ๒๘ เมษายน 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อำพร ศักดิ์เศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น มอบหมายนายวรปรัชญ์ เหาะเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับการไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านใหม่ท่าลาด ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว บริเวณเขตอนุรักษ์บ้านใหม่ท่าลาด  ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โดยใช้วิธีการลำเลียงด้วยถังลำเลียงและใช้ถังพลาสติกสำหรับการปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • กรมประมง ออกประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ.. (1,148)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำลำน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาดไฮ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู.. (920) ลดใช้ถุงพลาสติกในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (497) แจกหน้ากากอนามัย (COVID-19).. (486) โครงการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ของกรมประมงประจำปี 2563.. (481) พิธีเปิดใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (466) ปฏิบัติงาน MSY ประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (441) ประชุมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 .. (394) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2563.. (390) ย้ายพันธุ์สัตว์น้ำสู่บ้านใหม่ที่ปลอดภัย.. (367)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250