โครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (2)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (2) 

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2021-04-26  |   ข่าววันที่: 2021-03-27 |  อ่าน: 98 ครั้ง
 

รมประมง จัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกราม หลังพบว่าทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามโดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญอย่างสูงด้านผลผลิตด้านการประมงให้กับชาวประมงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องจากทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณลดลงด้วยหลายสาเหตุ โดยเฉพาะ ในปี ๒๕๖๓ ระดับการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีระดับน้ำกักเก็บที่น้อยที่สุด (๑๒%) ตั้งแต่มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จากระดับน้ำกักเก็บที่น้อยส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำถูกจับนำมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันระดับการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มขึ้นเป็น ๖๗% ซึ่งมีความพร้อมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ โดยการดำเนินการในครั้งนี้กรมประมงเริ่มต้นโดยจัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน ๓ ล้านตัว เพื่อส่งผลทำให้เกิดผลผลิตทางการประมงเพิ่มขึ้น การจับสัตว์น้ำขึ้นมาบริโภคและมีรายได้ของชาวประมงมากขึ้น หรือสามารถผลผลิตได้ทันต่อความต้องการของชาวประมง เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

โดยในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นได้ดำเนินการปล่อยกุ้งก้ามกรามจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว บริเวณพื้นที่บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • กรมประมง ออกประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ.. (1,148)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำลำน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาดไฮ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู.. (919) ลดใช้ถุงพลาสติกในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (497) แจกหน้ากากอนามัย (COVID-19).. (486) โครงการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ของกรมประมงประจำปี 2563.. (481) พิธีเปิดใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (466) ปฏิบัติงาน MSY ประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (441) ประชุมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 .. (394) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2563.. (390) ย้ายพันธุ์สัตว์น้ำสู่บ้านใหม่ที่ปลอดภัย.. (367)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250