การฝึกอบรมหลักสูตรธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง สำหรับเยาวชน รุ่นที่ ๑๖

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

การฝึกอบรมหลักสูตรธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง สำหรับเยาวชน รุ่นที่ ๑๖ 

กิจกรรมอื่นๆ

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |   ข่าววันที่: 2019-07-31 |  อ่าน: 95 ครั้ง
 

            วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ โรงเรียนวัดชากมะกรูด ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยเฉพาะปูม้า ให้เยาวชนมีความรู้ รวมถึงมีบทบาทในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครอง คนในท้องถิ่นให้เกิดความร่วมมือในการจัดการบริหารทรัพยากรปูม้า รวมถึงเพิ่มผลผลิตปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติ 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานในสังกัด.. (457)  หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (406) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (274) การขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (270) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (264) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.. (248) แบนเนอร์.. (233) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (218) เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย.. (210) ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ).. (210) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (199) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย.. (197) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (196) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (193) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (186) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายต่อต้าน โรคไข้หวัด covid - 19.. (184) เรือตรวจประมงทะเล 204 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (178) เรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (178) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.. (167) เรือตรวจประมงทะเล 205 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (166)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160