ประวัติหน่วยงาน 


 

เริ่ม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ใน ส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

พื้นที่เดิมเป็นของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดระยอง

ได้ตัดโอน สำนักงาน บ้านพักระดับ 5 - 6 จำนวน 1 หลัง บ้านพักระดับ 3 - 4 (บ้านแฝด) จำนวน 1 หลัง

โรงเก็บรถยนต์ซ่อมแซมปรับปรุงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่

ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักแบบแฟลตระดับ 3 - 4 จำนวน 1 หลัง 8 ยูนิต

บ้านพักแบบแฟลตระดับ 5 - 6 จำนวน 1 หลัง 6 ยูนิต โรงเก็บรถยนต์ จำนวน 1 หลัง

อาคารนิทรรศการ จำนวน 1 หลัง และใช้ในราชการจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า

 "ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง"