เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย 

กิจกรรมควบคุมการทำการประมง

 เผยเเพร่: 2019-06-13  |   ข่าววันที่: 2019-06-08 |  อ่าน: 331 ครั้ง
 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๕.๕๕ น.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๑ (ระยอง) ได้สั่งการให้เรือตรวจประมงทะเล ๒๑๘ โดย จ่าเอกเอกรัชต์ วีระศิริ จพง.สื่อสารชำนาญงาน ออกทำการติดตามเรือประมงเป้าหมาย จนพบเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตักในเวลากลางวัน เรือประมงชื่อ ว.วัชระ 555 ทะเบียน ๓๒๗๗-๐๐๒๑๘ ที่พิกัด แลตติจูต ๑๒ องศา ๓๖ ลิปดา ๔๐๗๐ ฟิลิปดา เหนือ, ลองจิจูต ๑๐๑ องศา ๑๖ ลิปดา ๔๗๐๙ ตะวันออก ของ โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงทะเล ๒๑๘ ได้ทำการตรวจสอบเอกสารประจำเรือ, เอกสารการแจ้ง เข้า – ออก, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด และ ทำการตรวจสอบการติดตรึงระบบติดตามที่เรือด้วยดาวเทียมพบว่าไม่มีความผิดปกติ จากนั้นจึงได้ทำการควบคุมเรือยนต์ประมงลำดังกล่าวเดินทางเข้าเทียบท่าเรือศักดิ์สุวรรณ ปากน้ำระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อนำผู้ควบคุมเรือประมงลำดังกล่าว มาให้ปากคำกับพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ระยอง ในเบื้องต้น


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานในสังกัด.. (575)  หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (560) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (524) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย.. (441) การขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (438) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (430) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.. (419) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.. (365) แบนเนอร์.. (344) เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย.. (331) ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ).. (330) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (322) เรือตรวจประมงทะเล 205 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมการทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงในการทำประมงผิดกฎหมายและปฏิบัติการเร่งด่วนจากศูนย์ FMC (ใน ๑๒ ไมล์).. (317) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (316) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (301) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1(ระยอง)ร่วมกับชุมชนประมงพื้นบ้านคลองลาวน เพื่อประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมของชุมชน.. (287) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (278) เรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (273) คู่มือประมงพาณิชย์.. (267) เรือตรวจประมงทะเล 204 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (265)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160