เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย 

กิจกรรมควบคุมการทำการประมง

 เผยเเพร่: 2019-06-13  |   ข่าววันที่: 2019-06-08 |  อ่าน: 170 ครั้ง
 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๕.๕๕ น.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๑ (ระยอง) ได้สั่งการให้เรือตรวจประมงทะเล ๒๑๘ โดย จ่าเอกเอกรัชต์ วีระศิริ จพง.สื่อสารชำนาญงาน ออกทำการติดตามเรือประมงเป้าหมาย จนพบเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตักในเวลากลางวัน เรือประมงชื่อ ว.วัชระ 555 ทะเบียน ๓๒๗๗-๐๐๒๑๘ ที่พิกัด แลตติจูต ๑๒ องศา ๓๖ ลิปดา ๔๐๗๐ ฟิลิปดา เหนือ, ลองจิจูต ๑๐๑ องศา ๑๖ ลิปดา ๔๗๐๙ ตะวันออก ของ โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงทะเล ๒๑๘ ได้ทำการตรวจสอบเอกสารประจำเรือ, เอกสารการแจ้ง เข้า – ออก, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด และ ทำการตรวจสอบการติดตรึงระบบติดตามที่เรือด้วยดาวเทียมพบว่าไม่มีความผิดปกติ จากนั้นจึงได้ทำการควบคุมเรือยนต์ประมงลำดังกล่าวเดินทางเข้าเทียบท่าเรือศักดิ์สุวรรณ ปากน้ำระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อนำผู้ควบคุมเรือประมงลำดังกล่าว มาให้ปากคำกับพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ระยอง ในเบื้องต้น


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานในสังกัด.. (420)  หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (356) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.. (219) การขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (214) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (208) แบนเนอร์.. (200) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (196) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (179) ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ).. (179) เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย.. (170) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (170) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (165) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายต่อต้าน โรคไข้หวัด covid - 19.. (159) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (157) เรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (150) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย.. (149) เรือตรวจประมงทะเล 204 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (143) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.. (138) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (138) เรือตรวจฯ 701 ออกปฏิบัติงานบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงเพื่อจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (130)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160