สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชทฤษฎีใหม่ 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ


สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชทฤษฎีใหม่ 2563 

กิจกรรมส่งเสริมทฤษฎีใหม่ด้านประมง ประจำปี 2563


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิร่วม/สำนักงานประมงจังหวัด  ตามโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง  ประจำปี  2563  จำนวนเกษตรกร  1442 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

     42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130    chaiyaphuminland1@yahoo.com   044851513-4   044851654