ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล โดยรวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิตในธรรมชาติมาจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากในพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ที่จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง)

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล โดยรวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิตในธรรมชาติมาจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากในพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ที่จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) HOT ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล โดยรวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิตในธรรมชาติมาจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากในพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ที่จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง)..คลิก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล โดยรวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิตในธรรมชาติมาจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากในพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ที่จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,031 ตัว ประกอบด้วย ปลากะรังเหลืองจุดฟ้า จำนวน 8 ตัว ปลาโนรีครีบยาว จำนวน 10 ตัว ปลานกแก้ว จำนวน 8 ตัว ปลาผีเสื้อปากยาว จำนวน 12 ตัว ปลาข้าวเม่าน้ำลึก จำนวน 40 ตัว ปลากระรอกแดง จำนวน 40 ตัว ปลาปักเป้ากล่อง จำนวน 5 ตัว ปลาปักเป้าหนามทุเรียน จำนวน 5 ตัว ปลาสร้อยนกเขา จำนวน 3 ตัว แมงกะพรุนหัวกลับ จำนวน 100 ตัว ปลาการ์ตูนส้มขาว จำนวน 320 ตัว ปลาการ์ตูนลายปล้อง จำนวน 280 ตัว และปลาอมไข่ครีบยาว จำนวน 200 ตัวศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล โดยรวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิตในธรรมชาติมาจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากในพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ที่จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,031 ตัว ประกอบด้วย ปลากะรังเหลืองจุดฟ้า จำนวน 8 ตัว ปลาโนรีครีบยาว จำนวน 10 ตัว ปลานกแก้ว จำนวน 8 ตัว ปลาผีเสื้อปากยาว จำนวน 12 ตัว ปลาข้าวเม่าน้ำลึก จำนวน 40 ตัว ปลากระรอกแดง จำนวน 40 ตัว ปลาปักเป้ากล่อง จำนวน 5 ตัว ปลาปักเป้าหนามทุเรียน จำนวน 5 ตัว ปลาสร้อยนกเขา จำนวน 3 ตัว แมงกะพรุนหัวกลับ จำนวน 100 ตัว ปลาการ์ตูนส้มขาว จำนวน 320 ตัว ปลาการ์ตูนลายปล้อง จำนวน 280 ตัว และปลาอมไข่ครีบยาว จำนวน 200 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

    รายละเอียด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) กรมประมง ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    email  dof.royalfish@gmail.com  โทรศัพท์ 02 558 0217 สายภายใน 14707  FAX 02 558 0217
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6