รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-30  |   ข่าววันที่: 2020-11-30 |  อ่าน: 425 ครั้ง
 

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม  ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง

ด่วน!!! จำนวนจำกัด 18  คน

รับสมัคร วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563 นี้   กำหนดอบรม มกราคม 2564    ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

⇒ หลักสูตร  “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Øเน้นการฝึกภาคปฏิบัติ  ให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จริง

Øเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,000 ตัว กลับไปเลี้ยงเมื่อฝึกอบรมแล้วเสร็จ

คุณสมบัติผู้สมัครฝึกอบรม

1.  อายุ  15 – 24  ปี

2.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ใน    พื้นที่จังหวัดที่ศูนย์รับผิดชอบตั้งอยู่

3.  สามารถเข้าฝึกอบรมได้ครบจนจบหลักสูตร

⇒ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

เลขที่   ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ ต.กบินทร์  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐

โทร/โทรสาร ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ – ๑  (ติดต่อในวันและเวลาราชการ)

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com