รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชีพประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชีพประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-30  |   ข่าววันที่: 2020-11-30 |  อ่าน: 230 ครั้ง
 

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชีพประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

                                              ด่วน!!!  จำนวนจำกัด  175  คน  

รับสมัคร  วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์  2564  นี้           กำหนดอบรม ก.พ. – เม.ย. 2564     ระยะเวลาฝึกอบรม  2  วัน

กิจกรรม ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทั่วไป

Øเน้นการฝึกภาคปฏิบัติ  ให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จริง

Øเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับพันธุ์สัตว์น้ำ  จำนวน 2,000 ตัว กลับไปเลี้ยงเมื่อฝึกอบรมแล้วเสร็จ

คุณสมบัติผู้สมัครฝึกอบรม

1.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ศูนย์รับผิดชอบตั้งอยู่

2.  สามารถเข้าฝึกอบรมได้ครบจนจบหลักสูตร

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

เลขที่   ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ ต.กบินทร์  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐

โทร/โทรสาร ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ – ๑  (ติดต่อในวันและเวลาราชการ)

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com