วันที่ 17 - 18 พ.ย. 63 ตรวจประเมินฟาร์มเพื่อตรวจต่ออายุฟาร์มเดิมเกษตรกรที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่จะหมดอายุ ในปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

วันที่ 17 - 18 พ.ย. 63 ตรวจประเมินฟาร์มเพื่อตรวจต่ออายุฟาร์มเดิมเกษตรกรที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่จะหมดอายุ ในปีงบประมาณ 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-18  |   ข่าววันที่: 2020-11-17 |  อ่าน: 168 ครั้ง
 

วันที่ 17 - 18 พ.ย. 63 นางสาววรรณดา  พิพัฒน์เจริญชัย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี  ได้มอบหมายงานให้  นายสรายุทธ์  บัวอ่อน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มเพื่อตรวจต่ออายุฟาร์มเดิมเกษตรกรที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่จะหมดอายุ ในปีงบประมาณ 2564  จำนวน  10 ฟาร์ม  ณ ต.บางขาม , ต.บางเตย ,ต.บางยาง และ ต.บางปลาร้า  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com