พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 ก.ค. 65

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 ก.ค. 65 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ ประมงจังหวัดปราจีนบุรี นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับอำเภอประจันตคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ท่าน้ำวัดหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว  อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี  และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอประจันตคาม ครู นักเรียน โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์และโรงเรียนวัดหนองแก้ว ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม 300 คน โดยได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด พันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว ซึ่งเพาะพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรีและได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มเติมจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง รวมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนทั้งสิ้น 410,000 ตัว

?? การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565   99   จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 17 ถึง 31 ส.ค. 2565   86  สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 18 ตุลาคม 2565   64  รับสมัคร กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2566   39  ปล่อยพันสัตว์น้ำฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของไทย วันที่ 18 พ.ย. 2565   37  รับสมัครอบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2566   29  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี (หน้าแรกเว็บไซต์)   26  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 25 ธันวาคม 2565 (อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง)   22  วิธีการค้นหาประกาศหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th   20  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย    12


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

      เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com    ifprachinburi@gmail.com   037-452590-1   037-452590-1   แฟนเพจ