ฟื้นฟูผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำของไทย 22 ก.ค. 65

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี


ฟื้นฟูผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำของไทย 22 ก.ค. 65 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายมนตรี อาปามะเก นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนายศุภากร จงโยธา เจ้าพนักงานประมง นายกัมปนาท ใจสาหัส พนักงานผู้ช่วยประมง และนายธีระ โพธิ์ศรีเมือง พนักงานผู้ช่วยประมง  ร่วมกับชุมชนโดยรอบ ปล่อยลูกพันธุ์ปลากระแห จำนวน 100,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ท่าน้ำวัดสิกขวัฒนาราม ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของไทย  อีกทั้งยังเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ชุมชนโดยรอบอีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565   99   จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 17 ถึง 31 ส.ค. 2565   86  สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 18 ตุลาคม 2565   64  รับสมัคร กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2566   39  ปล่อยพันสัตว์น้ำฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของไทย วันที่ 18 พ.ย. 2565   37  รับสมัครอบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2566   29  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี (หน้าแรกเว็บไซต์)   26  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 25 ธันวาคม 2565 (อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง)   22  วิธีการค้นหาประกาศหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th   20  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย    12


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

      เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com    ifprachinburi@gmail.com   037-452590-1   037-452590-1   แฟนเพจ