ปล่อยปลานิลน้ำทรัพย์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)

ปล่อยปลานิลน้ำทรัพย์ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียนผู้บังคับบัญชา

วันที่ 8 เมษายน 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี) โดยนายเอกชัย เตชะวันโต ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ ร่วมกับประมงอำเภอแก่งกระจาน สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ชปพ ประมง พี่น้องชาวประมง และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงบ้านน้ำทรัพย์ เขื่อนแก่งกระจาน พร้อมอนุบาลสัตว์น้ำในกระชังเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของสัตว์น้ำ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนด้านการประมง โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจาก CP ปลากินพืช 30000 ตัว

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)

     เลขที่ 129  หมู่ที่ 8  หมู่บ้านท่าเรือ  ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์    76170   โทร./Fax : 032-772-320      kaengkrachan.pet@gmail.com   032772320   032772320