เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-21  |   ข่าววันที่: 2020-06-20 |  อ่าน: 1,209 ครั้ง
 

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนโชคมูลพันธ์ ของนายศราวุธ มูลพันธ์ ในพื้นที่ 5 ไร่ ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเกษตรกรดังกล่าวเป็นเกษตรกรที่ได้รับรางวัลจากกรมประมงหลายรางวัล อีกทั้งยังเป็นประธานแปลงใหญ่กลุ่มปลาตะเพียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของกลุ่มทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้เพิ่มในครัวเรือน อีกทั้งได้เยี่ยมชมเกษตรกรผู้แปรรูป กลุ่มปลาร้าปลาส้มบ้านฟ้าห่วน ที่ทางกรมประมงเข้ามาส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านได้มีอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชน

 

ที่มา:: FB:กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,250)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,943) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,435) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,396) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,354) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,323) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,319) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,209) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,188) ชาวบ้านถูกใจแห่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ “เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” กรมประมง.. (992)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900