ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-20  |   ข่าววันที่: 2020-05-20 |  อ่าน: 1,436 ครั้ง
 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

????”ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี” คึกคัก กรมประมงผลักดันเกษตรกรเปิดตลาดขายกุ้งก้ามกราม รับประกันความสด เลี้ยงเอง.. ขายเอง.. ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ณ ตลาดพอเพียง ด้านหลังปั๊มปตท.หลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ย้ำ!! เปิดจำหน่ายทุกวัน...โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จาก ท่านส.ส.สรชัด สุจิตต์ สุพรรณบุรี เขต 1

นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามและกุ้งขาว ที่สำนักงานประมงจังหวัดได้ผลักดันเปิดตลาดให้เกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตของตนเอง ถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องราคากุ้งก้ามกรามตกตำ่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเกษตรกรที่นำกุ้งมาจำหน่ายจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานประมงจังหวัดฯกำหนดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย #เกษตรกรขายได้_ผู้บริโภคพึงพอใจ

 

ที่มา::กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,250)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,943) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,436) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,396) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,355) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,323) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,319) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,209) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,188) ชาวบ้านถูกใจแห่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ “เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” กรมประมง.. (992)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900