ประชุมร่วมกันเพื่อถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ประชุมร่วมกันเพื่อถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-12-26  |   ข่าววันที่: 2018-12-26 |  อ่าน: 110 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดประชุมร่วมกันเพื่อถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์ จากตัวแทนเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาช่อนจาก 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย อ่างทอง และกำแพงเพชร ได้มาถ่ายทอด บอกเล่าประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้เมื่อนำมารวบรวม ร้อยเรียง สังเคราะห์เนื้อหา และจัดทำเป็นรูปเล่ม จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรรายอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะเลี้ยงปลาช่อนเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ โดยการประชุมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ มาแบ่งปันเทคนิควิธีในการดำเนินการถอดบทเรียน/องค์ความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กลุ่มวิจัยฯ.. (269)  ศูนย์วิจัยฯ.. (236) กลุ่มวิชาการ.. (235) แบบฟอร์มประมงน้ำจืด.. (200) โครงการ.. (185) บุคลากร.. (175) ทำเนียบผอ... (172) ไฟล์และโปรแกรม.. (168) เพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน ที่เชียงใหม่ ต้นกำเนิดไข่ปลาล้ำค่า “คาเวียร์”.. (160) ฝ่ายบริหาร.. (154) สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล).. (152) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ภาคใต้.. (151) ภาระกิจ.. (150) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง.. (140) โครงการกิจกรรม.. (130) ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในไตรมาสที่1.. (130) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (120) รายการเรื่องเล่าเช้านี้.. (119) ผู้เชี่ยวชาญ.. (118) ตรวจร้านขายอาหารสัตว์.. (116)

    Copyright © 2016-2019 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900