ประชุมร่วมกันเพื่อถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ประชุมร่วมกันเพื่อถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-12-26  |   ข่าววันที่: 2018-12-26 |  อ่าน: 217 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดประชุมร่วมกันเพื่อถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์ จากตัวแทนเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาช่อนจาก 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย อ่างทอง และกำแพงเพชร ได้มาถ่ายทอด บอกเล่าประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้เมื่อนำมารวบรวม ร้อยเรียง สังเคราะห์เนื้อหา และจัดทำเป็นรูปเล่ม จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรรายอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะเลี้ยงปลาช่อนเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ โดยการประชุมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ มาแบ่งปันเทคนิควิธีในการดำเนินการถอดบทเรียน/องค์ความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฐานข้อมูล กพจ... (502)  โครงการกิจกรรม.. (454) กลุ่มวิจัยฯ.. (380) กลุ่มวิชาการ.. (350) ประมงเตือนเลี้ยงสัตว์น้ำหน้าร้อนหน้าแล้งเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินเลี้ยงในกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตร.. (350) เพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน ที่เชียงใหม่ ต้นกำเนิดไข่ปลาล้ำค่า “คาเวียร์”.. (333) แบบฟอร์มประมงน้ำจืด.. (308) ศูนย์วิจัยฯ.. (301) เอกสารประกอบการประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (299) ไฟล์และโปรแกรม.. (273) โครงการ เฝ้าระวังเพื่อการการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ.. (261) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ภาคใต้.. (255) สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล).. (242) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง.. (237) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพรชัยมงคล.. (220) ประชุมร่วมกันเพื่อถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์ .. (217) ภาระกิจ.. (216) ทำเนียบผอ... (214) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (211) ฝ่ายบริหาร.. (210)

    Copyright © 2016-2019 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900