ประชุมร่วมกันเพื่อถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ประชุมร่วมกันเพื่อถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-12-26  |   ข่าววันที่: 2018-12-26 |  อ่าน: 149 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดประชุมร่วมกันเพื่อถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์ จากตัวแทนเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาช่อนจาก 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย อ่างทอง และกำแพงเพชร ได้มาถ่ายทอด บอกเล่าประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้เมื่อนำมารวบรวม ร้อยเรียง สังเคราะห์เนื้อหา และจัดทำเป็นรูปเล่ม จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรรายอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะเลี้ยงปลาช่อนเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ โดยการประชุมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ มาแบ่งปันเทคนิควิธีในการดำเนินการถอดบทเรียน/องค์ความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กลุ่มวิจัยฯ.. (334)  กลุ่มวิชาการ.. (290) โครงการกิจกรรม.. (289) ศูนย์วิจัยฯ.. (277) ฐานข้อมูล กพจ... (277) ประมงเตือนเลี้ยงสัตว์น้ำหน้าร้อนหน้าแล้งเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินเลี้ยงในกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตร.. (264) แบบฟอร์มประมงน้ำจืด.. (255) ไฟล์และโปรแกรม.. (218) เพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน ที่เชียงใหม่ ต้นกำเนิดไข่ปลาล้ำค่า “คาเวียร์”.. (218) ทำเนียบผอ... (195) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ภาคใต้.. (195) ภาระกิจ.. (188) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง.. (188) ฝ่ายบริหาร.. (182) สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล).. (174) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (168) พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน) ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง.. (157) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กพจ. กพช. กนป. กผง. กปจ. กพส. ศทส. กพก. และ กพอ... (154) ผู้เชี่ยวชาญ.. (152) ประชุมร่วมกันเพื่อถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์ .. (149)

    Copyright © 2016-2019 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900