ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการจระเข้ในประเทศไทย

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการจระเข้ในประเทศไทย วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยในพื้นที่ธรรมชาติ ร่วมกับ นายชุมเจธว์ กาญจนเกษร ที่ปรึกษาด้านการประมงต่างประเทศ นายยศพงษ์ เต็มศิริพงษ์ นายกสมาคมฟาร์มจระเข้ไทย นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นางวิกานดา พ่วงเจริญ หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ นางสาวอัมพุชนี นวลแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณาถึงแนวทางในการศึกษาและสำรวจความชุกชุมของจระเข้ที่อาศัยในพื้นที่เขตอุทยานและที่รักษาพืชพันธุ์ และการปล่อยจระเข้คืนสู่ธรรมชาติในแหล่งที่เหมาะสม เพื่อเป็นการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยให้มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   442   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหม...  363  ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองพัง บ้านปา...  292  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ...  231  “คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕” ...  207  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   175  ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการกำหนดสัตว์ที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพิ...  173  ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  164  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  162  การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือก Smart DOF Officers   155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ