ประชุมหัวหน้ากลุ่มในส่วนกลาง

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ประชุมหัวหน้ากลุ่มในส่วนกลาง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-30  |   ข่าววันที่: 2021-08-30 |  อ่าน: 213 ครั้ง
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 07:30 น. ณ ห้องประชุมเทพา ตึกเชิดชาย อมาตย์กุล นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำจืด ประชุมหัวหน้ากลุ่มในส่วนกลาง สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของกองฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 แนวทางดำเนินงานเพื่อการพัฒนางานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ด้านต่างๆ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ตามนโยบายของกรมเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,251)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,943) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,436) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,396) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,355) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,323) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,319) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,209) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,189) ชาวบ้านถูกใจแห่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ “เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” กรมประมง.. (992)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900