ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ นำลูกหมึกหอมและหมึกกระดอง จำนวน 5,000 ตัว ปล่อยลงแหล่งน้ำบริเวณทะเลบ้านคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ นำลูกหมึกหอมและหมึกกระดอง จำนวน 5,000 ตัว ปล่อยลงแหล่งน้ำบริเวณทะเลบ้านคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ข่าวกิจกรรม


วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา  อภินันท์อวยพร  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ นำลูกหมึกหอมและหมึกกระดอง จำนวน 5,000 ตัว ปล่อยลงแหล่งน้ำบริเวณทะเลบ้านคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับความร่วมมือจากชาวประมงพื้นบ้านเก็บรวบรวมไข่หมึกหอมและหมึกกระดองที่ติดมากับอวน ในขณะทำการจับสัตว์น้ำอื่นๆ มอบให้กับศูนย์ฯ นำไข่หมึกมาฟักและอนุบาลในโรงเพาะฟักก่อนนำมาปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในท้องทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

     448 หมู่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000    pkkcenter@gmail.com   032661398   032661298   แฟนเพจ