ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง กุ้งสิชล 1 ในงานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26


ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง กุ้งสิชล 1 ในงานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26 


ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง กุ้งสิชล 1 ในงานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26

ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น ณ โรงแรม นิว แทเวิลลอด์จ จันทบุรี

นอกจากนี้พบกับกิจกรรมในงานอีกมากมาย

- การออกร้านแสดงสินค้าปัจจัยการผลิต

- แนวทางการเลี้ยงกุ้งและเทคนิคประหยัดพลังงาน

- มุมมองทิศทางการตลาดกุ้งไทย

- ลุ้นรับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิ รถจักรยานยนต์ และปัจจัยการผลิตต่างๆ