ส่งมอบลูกพันธุ์หอยหวาน จำนวน 455,000 ตัว เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบอกรักษ์ ทะเลปราณ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์

ส่งมอบลูกพันธุ์หอยหวาน จำนวน 455,000 ตัว เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบอกรักษ์ ทะเลปราณ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |   ข่าววันที่: 2021-06-14 |  อ่าน: 157 ครั้ง
 

วันจันทร์ ที่ 14 มิ.ย. 2564 นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา อภินันท์อวยพร  นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นำลูกพันธุ์หอยหวาน จำนวน 455,000 ตัว เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบอกรักษ์ ทะเลปราณ ตอน "บ้านปลาปะการังเทียมอิฐช่องลม" ณ บริเวณทะเลปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นความร่วมมือของจิตอาสาและหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี กลุ่มคนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณ กลุ่มเกษตรกรทำประมงตำบลปากน้ำปราณบุรี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สทช.3) วนอุทยานปราณบุรี เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ กลุ่มลูกเรือแม่น้ำปราณ กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชายเลน เป็นต้น เป็นการร่วมกันปล่อยพันธ์ุหอยหวาน เพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรในท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชนชาวประมงพื้นบ้านสืบไป

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • มอบลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลให้กับสมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์.. (232)  ราคาสัตว์น้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2564.. (183) ราคาสัตว์น้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2564.. (183) ราคาสัตว์น้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2564.. (183) ราคาสัตว์น้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2564.. (183) ส่งมอบลูกพันธุ์หอยหวาน จำนวน 455,000 ตัว เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบอกรักษ์ ทะเลปราณ.. (157) ประกาศ เกษตรกรภายใต้ “โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.)” ที่ยังไม่ลงลูกกุ้ง ขอให้เร่งติดต่อโรงเ.. (141) เผยแพร่งานวิจัยในประชุมวิชาการประมง2563.. (132) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ นำลูกหมึกหอมและหมึกกระดอง จำนวน 5,000 ตัว ปล่อยลงแหล่งน้ำบริเวณทะเลบ้านคลองวาฬ อำเภอเมือ.. (112) Head ศูนย์ฯ.. (104)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์

     448 หมู่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000