ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน

 กองตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-27  |   ข่าววันที่: 2020-11-27 |  อ่าน: 138 ครั้ง
 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรม
กรมประมง พร้อมด้วยนางอรุณี รอดลอย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำฯ ร่วมประชุมกับผู้แทน
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมการจัดงาน "เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม - 1 มกราคม 2563 โดยมี นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนี้คณะได้ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ที่กรมประมงร่วมมือกับภาคเอกชนจัดขึ้น ณ ตลาดพอเพียง ปั้มปตท. หลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และพบปะเกษตรกรผู้จัดจำหน่ายสินค้า


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ผู้ตรวจราชการกรม ณ ปัจจุบัน.. (1,150)  ตัวชี้วัดสนง.ปจ... (670) ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563.. (397) งานวิจัย ว-1ด... (390) ประชาสัมพันธ์ สนง.ปจ. ทั้งหมด.. (365) เข้าสู่ระบบงาน กตร... (352) ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี .. (333) ประชุม Video conference การตั้งศูนย์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19.. (295) ผู้ตรวจราชการกรม เขต 16 ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานโครงการตามนโยบายของกรมประมง.. (265) ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน.. (241) ประชุมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19.. (219) ประชุมคณะทำงานพิจารณาอุทธรณ์การเยียวยาภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านประมง.. (208) คำสั่งจัดตั้งกองตรวจราชการ.. (193) การแปรรูปสัตว์นํ้า.. (192) ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 2 เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขต.. (182) ประชุมประจำเดือนผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2563.. (181) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขต.. (179) การลดต้นทุนการผลิตอาหารปลาด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น.. (178) รองอธิบดี(นายบัญชา สุขแก้ว) มอบให้คณะผู้ตรวจราชการกรม กตร. กบม. ศทส. ประชุม Video conference.. (171) ประชุม Video Conference ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีในทะเบียนเกษตรกรด้านประมงเสียชีวิต.. (169)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900