ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน

 กองตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-27  |   ข่าววันที่: 2020-11-27 |  อ่าน: 312 ครั้ง
 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรม
กรมประมง พร้อมด้วยนางอรุณี รอดลอย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำฯ ร่วมประชุมกับผู้แทน
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมการจัดงาน "เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม - 1 มกราคม 2563 โดยมี นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนี้คณะได้ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ที่กรมประมงร่วมมือกับภาคเอกชนจัดขึ้น ณ ตลาดพอเพียง ปั้มปตท. หลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และพบปะเกษตรกรผู้จัดจำหน่ายสินค้า

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ผู้ตรวจราชการกรม ณ ปัจจุบัน.. (2,049)  ตัวชี้วัดสนง.ปจ... (1,078) เข้าสู่ระบบงาน กตร... (771) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (613) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (613) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (613) ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563.. (559) ประชุม Video conference การตั้งศูนย์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19.. (524) ประชาสัมพันธ์ สนง.ปจ. ทั้งหมด.. (496) ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี .. (494)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900