ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน

 กองตรวจราชการ


ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรม
กรมประมง พร้อมด้วยนางอรุณี รอดลอย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำฯ ร่วมประชุมกับผู้แทน
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมการจัดงาน "เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม - 1 มกราคม 2563 โดยมี นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนี้คณะได้ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ที่กรมประมงร่วมมือกับภาคเอกชนจัดขึ้น ณ ตลาดพอเพียง ปั้มปตท. หลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และพบปะเกษตรกรผู้จัดจำหน่ายสินค้า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ