ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 9 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูและพบปะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งขาว

 กองตรวจราชการ


ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 9 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูและพบปะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งขาว 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2563 นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนกรมประมง  ร่วมกับคณะนายธนาพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูบ้านสำเภาควํ่า หมู่ที่ 9 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งขาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  พบปะกลุ่มเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ