ผู้ตรวจราชการกรม เขต 16 ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานโครงการตามนโยบายของกรมประมง

 กองตรวจราชการ


ผู้ตรวจราชการกรม เขต 16 ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานโครงการตามนโยบายของกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงาน พร้อมด้วยประมงจังหวัดเชียงราย ประมงจังหวัดพะเยา ประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้คำแนะนำการปฎิบัติงานติดตามผลโครงการตามนโยบายของกรมประมง และตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 (เชียงราย)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ