ประชุมผ่านระบบ video conference การขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

 กองตรวจราชการ


ประชุมผ่านระบบ video conference การขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการประชุม video conference  การขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (ปล่อยกุ้ง)กับ ประมงจังหวัด 19 จังหวัด ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์  กรมประมง โดยมี นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม น.ส.สุวดี พิมพขันธ์ หก.ผป.ผู้แทนผอ.กตร. และ นายปรีชา พาชื่นใจ ผู้แทน กคพ. ฝ่ายเลขาโครงการฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ