ประชุมผ่านระบบ video conference ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 กองตรวจราชการ


ประชุมผ่านระบบ video conference ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 25 พ.ค.2563 เวลา10.00 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ video conference ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน  ชั้น5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมี นายประพันธ์ ลีปยะคุณ ผู้ตรวจราชการกรม นายสุวิทย์ คชสีห์ ผู้ตรวจราชการกรม นายแสน  ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม และน.ส.สุวดี พิมพขันธ์ หก.ผป.แทนผอ.กตร. รวม ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ