ตัวแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ และสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่ชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

ตัวแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ และสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่ชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-04  |   ข่าววันที่: 2020-12-18 |  อ่าน: 201 ครั้ง
 

          วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ตัวแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ และสำนักงานประมงจังหวัด สมุทรสาคร จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ตำบล โคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,095)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (820) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (685) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (647) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (621) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (555) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (545) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (537) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (524) banner.. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ