นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมการประชุมเชิงบูรณาการ “โครงการศึกษาปริมาณขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบนโดยทุ่นกักขยะ”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมการประชุมเชิงบูรณาการ “โครงการศึกษาปริมาณขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบนโดยทุ่นกักขยะ” 

กิจกรรมและโครงการ

 เผยเเพร่: 2018-10-29  |   ข่าววันที่: 2018-10-29 |  อ่าน: 331 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 นายวุฒิชัย อุดมวงษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวเกศรา บริการ เจ้าพนักงานประมงปฏบัติงาน เป็นผู้แทนในนามศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมการประชุมเชิงบูรณาการผู้ที่เกี่ยวข้อง  “โครงการศึกษาปริมาณขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบนโดยทุ่นกักขยะ” ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ จ.สมุทรสาคร และโรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (สวพ.) ร่วมกับบริษัท GA 2007 เป็นผู้จัดการประชุม เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาของโครงการดังกล่าว 

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,071)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (814) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (682) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (640) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (619) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (553) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (543) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (533) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (519) banner.. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ