คณะเจ้าหน้าที่ ศพม.อ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมงานทอดกฐินสำมัคคีกรมประมง ประจำปี2560 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

คณะเจ้าหน้าที่ ศพม.อ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมงานทอดกฐินสำมัคคีกรมประมง ประจำปี2560 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560  

กิจกรรมและโครงการ

 เผยเเพร่: 2018-02-06  |   ข่าววันที่: 2018-01-28 |  อ่าน: 335 ครั้ง
 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมด้วยคณะนักวิชาการ ประมงและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมงานทอดกฐินสำมัคคีกรมประมง ประจำปี2560 เมื่อวันที่     8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา กรมประมงได้จัดงานทอกกฐินสำมัคคีกรมประมง ประจำปี 2560 โดยร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสำมัคคีณ วัดบางพึ่ง ตำบล บางพึ่ง อำเภอบางพึ่ง จังหวัด สมุทรปราการ มีนางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนประธานทอดกฐิน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,068)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (814) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (682) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (640) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (619) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (553) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (542) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (533) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (519) banner.. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ