ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมงานวันครบรอบสถาปนากรมประมง ปีที่ 95

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมงานวันครบรอบสถาปนากรมประมง ปีที่ 95 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-22  |   ข่าววันที่: 2021-09-21 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

          วันที่ 21 กันยายน 2564 นายวิรัตน สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ ศพท.สป. และเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ร่วมวันครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปีที่ 95 ในครั้งนี้ กรมประมงจัดงานนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรก ภายใต้ธีม “DOF Moving forward together for Sustainability ก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปด้วยกัน ก้าวสู่ภาคการประมงที่ยั่งยืนปีที่ 95” ซึ่งภายในนิทรรศการแบ่งเป็น 4 ห้องหลัก ได้แก่ 1. ห้องเกียรติประวัติ (Hall of Fame) นำเสนอภารกิจหลักและผลงานแห่งความภาคภูมิใจของกรมประมง 2. ห้องเกียรติภูมิ (Room of Dignity) นำเสนอผลงานวิชาการด้านการประมงประจำปี 2564 3. ห้องเกียรติยศ ( Room of Honor) นำเสนอผลงานที่โดดเด่นจากระดับนโยบายสู่การขับเคลื่อนงานภาคประมงผ่าน 4 สายงานหลัก และ 4. ห้องเกียรติสินธุ (Room of Great Rivers) ห้องจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมง โดยสามารถรับชมนิทรรศการดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ “กรมประมง” หรือ www4.fisheries.go.th

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,190)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (826) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (692) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (669) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (630) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (565) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (556) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (543) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (532) banner.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ