ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 

กิจกรรมและโครงการ

 เผยเเพร่: 2021-09-17  |   ข่าววันที่: 2021-09-17 |  อ่าน: 37 ครั้ง
 

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายวิรัตน สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัยพัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน”โดย มี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดพิธีในภาคเช้า ในการประชุมฯ ครั้งนี้ นักวิชาการศพท.สมุทรปราการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

                1 .ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอแกลบ (Auxis thazard (Lacepede, 1800)) และ ปลาโอลาย (Euthynnus affinis (Cantor, 1849)) ในอ่าวไทย โดย นางปิยวรรณ หัสดี นักวิชาการประมงชำนาญการ

                2. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol ((Bleeker, 1951) ในอ่าวไทย พ.ศ. 2555 โดย นางปิยวรรณ หัสดี นักวิชาการประมงชำนาญการ

                3. ความหลากหลายของม้าน้ำและการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ เพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES โดย นายวิวัฒนันท์ บุญยัง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,190)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (826) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (692) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (669) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (630) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (565) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (556) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (543) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (532) banner.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ