ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน” 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-15  |   ข่าววันที่: 2021-09-15 |  อ่าน: 62 ครั้ง
 

          กรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 โชว์สุดยอดผลงานวิจัยกว่า 74 เรื่อง ชูความพร้อมการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ รับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โควิด – 19 โดยมีผลงานวิชาการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2564 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

          1 .ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอแกลบ (Auxis thazard (Lacepede, 1800)) และ ปลาโอลาย (Euthynnus affinis (Cantor, 1849)) ในอ่าวไทย เวลา 15.50-16.00 น. โดย
นางปิยวรรณ หัสดี นักวิชาการประมงชำนาญการ

          2. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol ((Bleeker, 1951) ในอ่าวไทย พ.ศ. 2555 เวลา 16.00-16.10 น. โดยนางปิยวรรณ หัสดี นักวิชาการประมงชำนาญการ

          3. ความหลากหลายของม้าน้ำและการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ เพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES เวลา 16.20-16.30 น. โดยนายวิวัฒนันท์ บุญยัง
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมผลงานวิชาการสามารถเข้ารับชมที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

 คลิกเพื่อดูกำหนดการประชุมวิชาการประมง 2564

 รายละเอียดเพิ่มเตืมเกี่ยวกับการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,190)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (826) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (692) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (669) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (630) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (565) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (556) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (543) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (532) banner.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ