เรือสำรวจประมง 2 ออกสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรทางทะเลช่วงปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ช่วงที่ 2

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

เรือสำรวจประมง 2 ออกสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรทางทะเลช่วงปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ช่วงที่ 2 

กิจกรรมและโครงการ

 เผยเเพร่: 2021-08-24  |   ข่าววันที่: 2021-08-24 |  อ่าน: 48 ครั้ง
 

วันที่ 21-25 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ออกปฏิบัติงานทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนในโดยเรือสำรวจประมง 2 เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลทระพยากรสัตว์น้ำช่วงปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ช่วงที่ 2 ประจำปี 2564 ด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และตัวอย่างน้ำ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,190)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (826) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (692) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (669) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (630) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (565) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (556) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (543) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (532) banner.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ