คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อพิจารณาผลงานวิชาการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อพิจารณาผลงานวิชาการ 

กิจกรรมและโครงการ

 เผยเเพร่: 2021-08-16  |   ข่าววันที่: 2021-08-14 |  อ่าน: 53 ครั้ง
 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Application : Z00M Cloud Meeting เพื่อพิจารณาผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ในการประชุมครั้งนี้ให้พิจารณาผลงานวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารในกระเพาะปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนใน โดยนายจักรพัณน์ ปั่นพุทธศิลป์ และคณะ และองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่อาจก่อให้เกิดอันตรายบริเวณชายฝังอ่าวไทยตอนใน โดย นางสาวนพวรรณ เหมือนมี และนายเฉลิม ภูศรีฤทธิ์

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,190)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (826) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (692) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (669) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (630) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (565) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (556) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (543) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (532) banner.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ