D-M-H-T-T มาตรการป้องกัน COVID-19 ระลอกใหม่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

D-M-H-T-T มาตรการป้องกัน COVID-19 ระลอกใหม่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-01  |   ข่าววันที่: 2021-07-01 |  อ่าน: 184 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ขอเชิญชวนยึดหลัก D-M-H-T-T มาตรการป้องกัน COVID-19 ระลอกใหม่

D = Distancing อยู่ห่างไว้

M = Mask wearing ใส่แมสก์ป้องกัน

H = Hand washing หมั่นล้างมือ

T = Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 (เฉพาะกรณี)

T = Thai Cha na ร่วมมือใช้แอปฯไทยชนะ 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,095)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (820) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (685) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (647) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (621) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (555) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (545) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (537) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (524) banner.. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ