ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร มอบหมายให้ นางกนกวรรณ ม่วงมิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลายี่สกเทศจำนวน 50,000 ตัว ณ เขื่อนลำปาว บริเวณเขตอนุรักษ์บ้านนา สีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในโครงการ “ปล่่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน” โดยมีผู้นำชุมชนพร้อมชาวบ้านร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและรักษาระบบนิเวศต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

     1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    if-sakhon@hotmail.com   042711447   042716220