ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และประมงอำเภอหว้านใหญ่ลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ (EAFM) ติดตามกิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2564 พื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหนองค้า บ้านป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ได้มอบพันธุ์ปลาตะเพียน และปลาสวาย จำนวน 30,000 ตัว พร้อมทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์ของชุมชนให้กับคณะกรรมการแหล่งน้ำฯ หลังจากได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นชุมชนวางแผนจะทำธนาคารสัตว์น้ำ ขายบัตร จับปลา นำเงินเข้าชุมชนในอนาคต ปัจจุบันมีการปรับปรุงทำคันคอนกรีตโดยรอบหนองค้า ทำให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆในชุมชน เช่น แข่งเรือ ลอยกระทง ต่อไปด้วย สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการฯ คือ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ และหลักธรรมาภิบาล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

     1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    if-sakhon@hotmail.com   042711447   042716220