ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร เข้าร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยน รับฟังปัญหา ที่พบภายในงานศึกษาและพัฒนาประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และลงพื้นที่สำรวจภายในงานศึกษาและพัฒนาประมง เพื่อขับเคลื่อนงานศึกษาและพัฒนาด้านประมงให้เป็นไปตามแผนงานที่จัดทำไว้ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

     1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    if-sakhon@hotmail.com   042711447   042716220