ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประมงร่วมอา สาพาปลากลับบ้านจากโขงสู่หนองหาร (Kick off) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเตรียมเพิ่มประชากร “ปลาพื้นถิ่น” จำนวน 5 ล้านตัว ณ ท่าน้ำวัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในหนองหาร จังหวัดสกลนคร” ตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำด้วยระบบเพาะฟักเคลื่อนที่ Mobile hatchery และนิทรรศการความรู้ทางการประมง หลังโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะเพิ่มผลผลิตและคงความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่หนองหารและลุ่มน้ำก่ำ เพื่อก่อประโยชน์ในการทำประมงของชุมชน และเป็นแหล่งโปรตีนให้กับประชาชนในอนาคต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

     1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    if-sakhon@hotmail.com   042711447   042716220